Planlegg E16 Fagernes - Øylo, høyringsrunde til hausten

500 millionar kroner er øyremerkt til utbetring langs strekninga, hovudfokus er utretting av svingar og utbreidding til 8,5 meter. Ulukkespunktet Reiessvingen mellom Røn og Slidre er blant det som no skal takast.