109 sider med klager på hytteplan ved Vaset

Vestre Slidre formannskap handsama nyleg reguleringsplan for Brakastølen, som legg opp til kraftig utviding og fortetting av eit eksisterande hyttefelt.