Får 150.000 kroner i støtte til utvikling på Vaset

Vestre Slidre formannskap handsama forrige veke ein revidert søknad frå Vaset Vekst SA om kommunal støtte, og samla seg til slutt om 50.000 kroner i året for kvart av åra 2017, 2018 og 2019.