Plan for Rogndokken ut på høyring og offentleg ettersyn

Artikkelen er over 1 år gammel

Vestre Slidre formannskap handsamar torsdag ei sak om områdereguleringsplan for Rogndokken Industriområde