Det koster penger å bygge ut hyttefelt. Nye kommunale veier må bygges. Ved Aasgarden, 1 kilometer nord for Beitostølen sentrum, skal det bygges ny skibru over fylkesvei 51. Alle må ha strøm, vann og avløp. Alle skal kunne kaste søppel. Store deler av kostnadene, om ikke alt sammen, skyves over på kommunens innbyggere og deltidsinnbyggere.

Vann, avløp og renovasjon er tjenester som kommunen skal dekke inn ved det såkalte «selvkostprinsippet». Det betyr at alle kostnader dekkes av brukerne. Kostnadene ved et utvidet vannverk, eller et nytt renseanlegg, fordeles ut på kommunens innbyggere.

Beitostølen får vann fra Olevatn, og det er stilt klare betingelser for hvor mye vann kommunen har lov til å ta ut. Allerede nå, før de neste, store utbyggingene, tar kommunen til tider ut mer vann enn konsesjonen gir rom for. Med enda flere fritidsboliger og fastboende tilknyttet vannverket, må kommunen bygge ut eller finne nye kilder. Dette koster penger, og det er innbyggerne som betaler.

Det samme gjelder avløp og kloakk. Vi betaler for å få vann, og vi betaler for å rense det. Renseanleggene er også overbelastet, og må utvides eller bygge nytt. Dette koster også penger, og det er kommunens innbyggere som tar størsteparten av regningen. I dag slippes det til tider ut urenset kloakk i Øyangen. Er dette «Rein naturglede»? Hvem vil spise fisk fra eller bade i forurenset vann? Dette forringer kraftig mulighetene for friluftslivet i Øystre Slidre både for besøkende og innbyggere. Vann renner som kjent nedover. Det som renner ut i Øyangen kommer også til Heggefjorden.

Les også

"Beitostølen, en drabantby på fjellet?"

Siste år økte prisen på vann inn til boligen din på Beitostølen med 16 prosent. Tilsvarende økning for avløpsvann var på 15 prosent. Vi som eier fritidsbolig betaler vår del, men vi bruker jo bare vann i korte perioder. Fastboende som bruker vann hele tiden må betale mesteparten av regningen.

Hvis Aasgarden bygges ut som foreslått, må det nåværende returpunktet for renovasjonsløsning ved Markahøvda utvides med dramatisk økt kapasitet. Kostnadene fordeles på kommunens innbyggere.

Øystre Slidre kommune innførte eiendomsskatt i 2018. Kostnader for blant annet veier, skole, servicetorg, bibliotek, sykehjem og kommunal administrasjon betales over skatteseddelen som inntektsskatt eller eiendomsskatt. Hvis de enorme utbyggingsplanene som nå ligger på politikernes bord blir vedtatt, vil disse pengene gå til å bygge ny skibru over fylkesvei 51, til å bygge nye veier, og til å etablere infrastruktur for store drabantbyer i fjellheimen. I tillegg planlegger kommunen å øke eiendomsskatten med 25 prosent i 2024.

Er du sikker på at du, som innbygger i Øystre Slidre kommune, er tjent med at disse kostnadene vokser og vokser? Hvis ikke, er det kanskje ikke de partiene eller representantene som i dag har flertall i kommunestyret du bør stemme på ved årets kommunevalg.