Gå til sidens hovedinnhold

Vi­dar El­tun jub­lar for Frp: – Pla­nen er fer­dig, ent­rep­re­nø­ra­ne har le­dig ka­pa­si­tet og Frp har lagt inn Turt­nes-Øye i bud­sjet­tet

I ei høy­ring i tran­sport­ko­mi­te­en på Stor­tin­get ny­leg vart det stad­fes­ta at det er le­dig ka­pa­si­tet i maskinentreprenørbransjen, og no vil Frp pres­se re­gje­rin­ga til å løy­ve pen­gar til strek­nin­ga.

For abonnenter