– Vi er glade for at det ikke ble fattet et ulovlig vedtak. Vårt tilbud til kommunen står ved lag

Rektor og styreleder ved Ulnes montessoriskule sier de er glad for at politikerne ikke ble villedet til å fatte et ulovlig oppsigelsesvedtak. Etter deres syn er den beste løsningen at de får kjøpe lokalet – slik at de blir herre i eget hus og kan starte opp flere trinn.