VALDRES: – Vi er rørt, stolt og veldig imponert over de unges innsats. Forhåpentligvis oppdrar de oss voksne med sin gode holdning og handling.

Det sier Lene Hovi, som er prosjektleder for Aksjon AQUA og som sammen med prosjektkoordinator Torkjell Haugen, har ledet det frivillige ryddearbeidet de to siste ukene – en innsats som har resultert i hele 915 kilo med håndplukket søppel (!).

Nær 300 elever i sving

Ni skoler i Valdres har deltatt på ryddeaksjonen. Fredag 13. mai rundet elevene ved Ulnes montessoriskule og Hedalen barne- og ungdomsskole av aksjonen, etter en ryddesjau i strandsona ved Ulnesøya og langs Hedalselva.

– Jeg har sett barn og unge som rydder landbruksplast, sigarettsneiper og avfall fra renseanlegg. Dette er ikke deres søppel, det er vi voksne som lar dette ligge igjen i naturen. Innsatsen til de unge bør inspirere oss voksne. Håpet er at elevene, med sin innsats og ryddevilje, oppdrar oss voksne, sier Lene Hovi.

Det har vært 11 ryddeaksjoner under årets aksjon, hvor til sammen 295 elever har gjort en solid innsats for å rydde opp i naturforsøpling i Valdres.

Over 27 tonn

– Det er fjerde året vi kjører Aksjon AQUA sammen med gode samarbeidspartnere. Før vi startet på dette ryddeåret hadde vi ryddet om lag 27 tonn, sier Hovi.

Aksjon AQUA – Reine vatn i Valdres er et tett samarbeid mellom Valdres Natur- og Kulturpark, Valdres Kommunale Renovasjon IKS, Naturvernforbundet i Valdres, DNT Valdres og Valdres Friluftsråd.

Årets AQUA-aksjon er over, men det blir mer rydding utover året, blant annet mer strandrydding.

– Ryddeåret er bare så vidt i gang – vi holder på ut september. Det er også mange andre gode ryddeinitiativ fra lag og foreninger, og dessverre er det søppel nok til alle.

Hovi forteller at hun nærmest rakner i stolthet over skoleelever og lærere som velger å rydde opp etter seg selv og andre, og som ikke kaster fra seg søppel ute.

– Jeg tror ingen av elevene som har vært med på Aksjon AQUA kommer til å forsøple naturen etter dette. De unge er veldig bevisste, og tar med seg gode holdninger videre, sier Hovi.