Vi er teknologioptimister, men mener utfasing av kobbernettet uten at konsekvensene er vurdert er uvettugt. Dette kan gi alvorlige svarte hull for beredskapen

Av

Grunnleggende beredskap og mulighet for kommunikasjon oss imellom hvis en krise skjer, forventer vi at er på plass i hele landet. Trefall i Røn søndag viste hvor sårbart nettet er.