– Vi har full heimel til å gjøre det vi gjorde i Ulnes

Politikerne i Nord-Aurdal ba om å få se vedtak og hvilken paragraf som ble brukt, for å kaste ut de fire eldre fra Ulnes omsorgsboliger.