Vi har ikke skiftet ham, slik lederen i avisa Valdres påstår

Av