- Vi kjenner oss ikke igjen i dette

Kommunedirektør Kristian Damstuen sier han tar avstand fra påstandene om at ansatte drives av makt og myndighetsutøvelse.