– Vi kommer sterkt tilbake i 2021

Valdres Sommerballett håpet i det lengste at de skulle klare å gjennomføre årets Sommerballett. –Etter å ha vurdert de gjeldende smitteverntiltakene og drøftet de sammen med kommunelegen, ser vi at det ikke er mulig å gjennomføre årets Sommerballett, sier Marianne Bjerke.