Dette blir forklart med at strømprisen styres av det internasjonale strømmarkedet. Dette er blitt slik i kraft av vår samarbeidsavtale med EU og byggingen av strømkabler til Europa, og at prisen på strøm skyldes det internasjonale strøm-markedet.

For å bøte på situasjonen, har regjeringen satt inn en hasteløsning som gjør at strømutgiftene til enkeltpersoner og delvis industrien blir kompensert med at våre skattepenger blir brukt til «tilbakebetaling». Dette er på sikt en uholdbar situasjon.

Nå forventer vi at den nye regjeringa tar et tak og sørger for å få en demokratisk og politisk styring av produksjon og distribusjon av strøm både til industri og til alminnelig forbruk. Strømmen er ingen markedsvare, det er en offentlig tjeneste og en helt nødvendig infrastruktur. Utbyggingen av kraftverk har hele tida vært en offentlig oppgave, og slik må det være. Vi forventer at våre politikere skal ta grep for å sikre dette:

  • De må gå gjennom avtaleverket vi har med EU/EØS og bruke det som finnes av handlingsrom for å få til en ordning som folk i Norge kan leve med.
  • De må innstille byggingen av utenlandskabler inntil konsekvensene av disse er skikkelig utredet.
  • De kan også innføre et to-pris system for strøm ved at det settes en makspris på vanlig forbruk til primærboliger, og evt priser strøm utover normalt forbruk høyere.
  • Det må komme avtaler og ordninger for industri og næringsliv som skaper forutsigbarhet og ikke fører til nedleggelser av arbeidsplasser.
  • Når det gjelder en ny ordning og prissetting for transport av strøm, må dette utsettes til energiforsyningen vår er under kontroll.

Vi ser det slik at dette er et politisk problem. Vi kan ikke akseptere at strømproduksjonen vi har bygget opp felles gjennom våre skattepenger skal overlates til et profittstyrt marked. Vi mener videre at dette er en sak som politikerne tar tak i for å få til varige og bærekraftige løsninger. Systemet med delvis tilbakebetaling av utgiftene er nødvendig i den situasjonen vi er i akkurat nå, men skaper ikke varige og forutsigbare løsninger.