Bildene på skjermen og nyheter fra nettaviser og sosiale medier var nesten ikke til å tro. Da Russland angrep Ukraina 24. februar i fjor, ble Europa nok en gang kasta ut i krig. På året som har gått har tusenvis av sivile måttet bøte med livet. Enda flere er såret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen anslo i januar at 30 000 sivile er drept, og at 100 000 ukrainske soldater og 180 000 russiske soldater er døde i krigen. De høye tallene vitner om hvor store menneskelige kostnader en krig kan ha.

Millioner av ukrainere har flykta. De materielle ødeleggelsene er store. Store deler av Ukraina ligger i ruiner, og det vil ta lang tid å bygge opp igjen landet etter krigen, som dessverre ikke ser ut til å ta slutt på lang tid ennå.

Vladimir Putin undervurderte ukrainernes forsvarsevne og forsvarsvilje, men viser ingen vilje til å avslutte krigen han bærer ansvaret for. Derimot anklager han stadig Vesten for å være ansvarlig for krigen.

Over 40 000 ukrainere har søkt om asyl i Norge. Flere har fått bosetting i Valdres. Som enkeltmennesker er det lite vi kan gjøre med storpolitikken. Men vi kan likevel bidra ved å gjøre det vi kan for å inkludere ukrainske flyktninger som kommer til Valdres. God integrering er det beste vi kan tilby de som har måttet flykte fra hjemmene sine og den ødeleggende krigen og nå skal skape nye hjem i et annet land.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttaler til NTB at vil vi kommer til å bli utfordra i mange år framover på grunn av krigen. Krigen har utvikla seg til å bli en stillestående skyttergravskrig som i verste fall kan vare i flere år. Trusselnivået mot Norge som stat har økt, ikke minst mot olje- og gassinstallasjoner og annen viktig infrastruktur.

Økonomiske nedgangstider, med økte priser på alt fra mat til strøm, er en følge av krigen som strekker seg over hele Europa. Dessverre ser det per nå ikke ut til å finnes noen veg ut. Men de største kostnadene bærer Ukraina og ukrainerne.