- Vi må øke ledertettheten, innenfor dagens økonomiske rammer

Det er for få ledere og for mange lederoppgaver i virksomheten Omsorg og rehabilitering i Nord-Aurdal kommune. Nå settes store ressurser inn i en ny snuoperasjon for å få til en bedre lederstruktur og for å få kontroll på det store overforbruket i virksomheten.