Folk har vært flinke. De aller, aller fleste har holdt avstand, vært heime fra jobb om halsen er litt sår, droppet å besøke besteforeldre, utsatt familiebesøk, satt livet på vent. Da er det ikke lett å «ta seg sammen» og «bare holde ut litt til», særlig når vi vet hvor lang tid det har tatt å innføre tiltak og strenge krav ved innreise til landet.

Det er også svært bekymringsfullt at testkapasiteten til Folkeinstituttet er så lav, at testene ikke rekker å fange opp de som er smittet av den britiske varianten før smitten kan ha spredd seg til flere kommuner.

Når dette viruset ser ut til å være enda mer smittsomt, er det ikke godt nok at det tok 13 dager fra Folkehelseinstituttet mottok prøvene fra Nordre Follo man mistenkte inneholdt det muterte viruset. I helga skrev VG at mens Danmark kan teste 3000 prøver for den muterte virusvarianten per uke, har Norge klart bare 321 siden desember.

Folkehelse-direktør Camilla Stoltenberg opplyser også om at instituttet i perioden 2015–2019 har hatt «betydelige kutt». Det er sjølsagt lett å være etterpåklok, men la oss bruke etterpåklokskapen til å innse at store reduksjoner i testkapasitet over tid ikke er tilpassa beredskapen vi trenger under en pandemi. Verdens helseorganisasjon har også advart lenge før koronapandemien om at statene måtte bygge opp en beredskap for å håndtere en pandemi.

Da må vi ha en testkapasitet som gjør at man klare å fange opp nye, muterte varianter og spredning av det, tidligere. Nedstenginga i de per nå 25 kommunene får konsekvenser også for oss her i Valdres. Vi har familiemedlemmer vi ikke kan besøke. Reiselivsbedrifter, transportselskap og serveringssteder taper penger på færre turister, færre gjester og færre hyttefolk.

At man de første ukene og månedene i fjor var usikker på hva slags tiltak som skulle innføres og hva slags omfang de skulle ha, vet vi i dag langt mer. Da er det forstemmende å se at debatten i stor grad handler om hvor dumt eller bra det var å oppheve nasjonalt skjenkeforbud, eller om Vinmonopolet skal åpnes eller stenges i de 25 kommunene.

Skal vi «holde ut og holde sammen» må vi kunne være trygge på at styresmaktene tar de nødvendige grepene før smitten brer seg, og ikke i bare i etterkant.