– Vi måtte flytte til Valdres for å berge dottera vår

Ann-Merete Haraldsen Lund, Begna, fødd 1968