– Vi merker ingen eksplosjon i antall tilfeller innen psykisk helse

Det sier Solfrid Syversen, som er avdelingsleder for psykisk helsetjeneste i Nord-Aurdal, en avdeling innen Familiens hus.