– Vi ønsker å bygge opp reservekapasiteten vår

Det jobbes nå med å etablere en smittevernavdeling både i Vestre Slidre og Øystre Slidre.