Jeg er bekymret for utviklingen i saken om ny sykehusstruktur for Innlandet. Anbefalingen om å legge Mjøssykehuset til Brumunddal, akuttsykehuset til Lillehammer og sykehuset for planlagt behandling til Gjøvik, har ført til at det blir raslet med sablene blant annet i Gjøvik, Elverum, Valdres og Hadeland. – Forutsetningene er endret og konsekvensene blir så fatale at vi er nødt til å endre kurs. Kommunestyret må behandle saken på nytt og vi må si nei til nytt storsjukehus i Innlandet, sier Arnfinn Uthus (Sp). Han får full støtte fra både ordfører Lillan Skjærvik (Ap) og Yngve Sætre (H) i Elverum. Ordfører Stian Olafsen i Vestre Toten peker på at Helse Førde i antall innbyggere ikke er stort mer folkerikt enn Gjøvik sykehus' opptaksområde, og vil ha utredet om regionen kan bli et eget helseforetak. Gjøvik vil kanskje også vedta å trekke støtten til etableringen av et Mjøssykehus som ikke plasseres i Moelv.

«Vi ønsker for ordens skyld å understreke hvor vesentlig det er at Mjøssykehuset blir lokalisert nettopp ved Mjøsbrua. Denne plasseringa danner hele fundamentet for den brede støtta til etablering av det nye, store akuttsykehuset. Valdres-kommunene insisterer på å være en del av Mjøssykehusets opptaksområde», står det i brevet fra ordførerne i Valdres. «Når HSØ har forlatt tanken om ett sjukehus så endrer det totalt spillereglene. Dersom man ikke klarer å omforenes om et hovedsjukehus, som er politisk spiselig, får vi heller bruke de ressursene vi har til å utvikle de sjukehusene vi allerede har i hele Innlandet, skriver ordfører i Lesja, Mariann Skotte.

Planene om Brumunddal har ikke sett på tomt. I Moelv er det tomt på den stasjonsnære delen av Moskogen. Dette gjør det mulig å anlegge et attraktivt grøntområde i et belte mellom sykehuset og Mjøsa til bruk for lokalbefolkningen og sykehusets pasienter og besøkende. Moskogen vil dermed fremdeles kunne brukes som rekreasjonsområde. Dersom sykehuset plasseres i Moskogen vil det være gangavstand til Moelv stasjon og til sentrum. I Moelv er det også investert 164 millioner kroner som kan forsyne vann av topp kvalitet direkte til sykehuset.

Nå frykter jeg for at det ikke blir noe av Mjøssykehuset og ny sykehusstruktur. For meg personlig, så hadde jeg ikke hatt noen problemer med å komme meg til sykehuset i Brumunddal, eller for den del Hamar, men jeg frykter konsekvensene av de reaksjonene vi nå ser. Utviklingen skjer etter at prosjektgruppen i Helse sør-øst har anbefalt styrene i Sykehuset Innlandet og Helse sør-øst å legge det nye Mjøssykehuset til Brumunddal. Vi ser hvem som har ansvaret dersom Mjøssykehuset kjøres i grøfta.