For å sikre dette må de som produserer maten vår ha en anstendig inntekt. #bondeopprør21 er startet opp av de som har skoene på. De peker på at mens det bonden får betalt for maten har stått nesten stille de siste årene, har man hatt en kraftig økning i kostnadene for å produsere mat.

Beregningsgrunnlaget for landbruksoppgjøret baserer seg på en modell tilbake til 1992. Fra 1992 og fram til i dag er jordbruket den næringa som har effektivisert sterkest i fastlands-Norge. For å svare opp denne effektiviseringen har den norske bonden vært nødt til å i stadig større grad leie mer jord og mjølkekvoter og investere stort med egne midlere. Økningen i investeringsbehov og økte driftsutgifter hensyntas ikke når man beregner bondens arbeidsinntekt.

Vi ønsker et landbruk som utnytter de naturgitte ressursene regionen har. Det betyr alt fra å produsere de beste grønnsakene Norge har å by på i Totenvika til å utnytte de fantastiske utmarksressursene fjellandbruket har å by på til å produsere kjøtt i pakt med naturen. Næringen som for noen tiår siden var regionens viktigste, er i ferd med å bli en minoritetsnæring der man er i ferd med å miste troen på fremtiden. De fleste som driver i landbruket i dag er avhengig av en jobb utenom landbruket, til tross for at de fleste bruka er godt over ett årsverk. Kapitalforvaltning og ansvar øker i takt med gjeld. Vi er bekymret for helsesituasjonen til våre bønder.

Som forbrukere er vi opptatt av å finne både nok og trygg mat i butikkhyllene, og det er vi villige til å betale for. Men vi er bekymret for at det er de store kjedene gjennom sin markedsmakt som stadig tar en større andel av det vi betaler for maten, og ikke bonden. Som innbyggere er vi opptatt av levende bygder og velholdte kulturlandskap i alle kommuner.

Landbruket er en garantist for det kulturlandskap som har vært med å forme vår identitet gjennom generasjoner. Videre gir det grunnlaget for mange arbeidsplasser både i næringer direkte knyttet opp mot landbruket, og som et grunnlag for bosetning, turisme og industri i hele regionen.

Som ordførere er vi opptatt av at alle yrkesgrupper får et anstendig inntektsnivå. Og at tallgrunnlag og beregninger som brukes i forhandlingene oppleves sannferdig og riktig. Dette må også gjelde for matprodusenter. Det må til en økt satsning på de små og mellomstore brukene for å styrke fjellandbruket. Landbruksnæringen må opp på et inntektsnivå som gir overskudd til å leve av, og statusen ved det å produsere mat må heves. Det skal lønne seg å legge ned mye arbeid for å sikre deg og meg norsk mat på bordet.

Torvild Sveen, Gjøvik

Bror Helgestad, Østre Toten

Stian Olafsson, Vestre Toten

Anne Hagenborg, Søndre Land

Ola Tore Dokken, Nordre Land

Linda Mæhlum Robøle, Etnedal

Vidar Eltun, Vang

Knut Arne Fjelltun, Nord-Aurdal

Marit Hougsrud, Sør-Aurdal

Odd Erik Holden, Øystre Slidre

Haldor Ødegård, Vestre Slidre