Norge har en velfungerende barnehagesektor med et mangfold av kommunale, ideelle og private barnehager som i sum bidrar til kvalitet, mangfold og valgfrihet.

De store samfunnsoppgavene løser vi best i fellesskap og for Høyre er det tindrende klar at Jennie i Lundgaardsløkka barnehage og alle hennes kollegaer i private og ideelle barnehager landet over, skal være en del av norsk barnehagesektor også i årene som kommer.

Venstresidens nei til private aktører har en stor kostnad. Oslo og Bergen kommune har for eksempel brukt 1 milliard kroner på å kjøpe opp velfungerende private barnehager. Venstresiden velger ideologi fremfor kvalitet i tjenestene. Beregninger fra Agenda Kaupang viser at norske kommuner hvert år sparer i snitt ca. 2,2 milliarder kroner på private barnehager.

Det er forstemmende å være vitne til at Støre-regjeringen på et år har klart å snu arbeidsglede, investeringslyst og framtidstro til uforutsigbarhet, usikkerhet og uro, i en av våre aller viktigste velferdstjenester.

Norske barn fortjener høy kvalitet i barnehagetilbudet – uavhengig av om barnehagen de går i er kommunal, ideell eller privat. Barn er ulike og kommer fra forskjellige familier. Derfor er mangfoldet i sektoren viktig slik at familier kan velge mellom ute- og matbarnehager, bondegårds- og musikkbarnehager, idretts- eller kulturbarnehager. Det er fint at barnehager har ulike fokusområder, slik er de med på å spre kunnskap og skape interesse for det vi skal leve av i framtiden.

Det å kunne velge er en verdi i seg selv og for Høyre er foreldres rett til selv å velge barnehage for sine barn en forutsetning.

Barnehagesektoren fortjener og trenger trygge og forutsigbare rammevilkår slik at de kan fortsette investeringen i ansattes kompetanse, barnehagebygg og lekeapparater. De som jobber i barnehager fortjener å få ros for innsatsen de gjør for oss som samfunn, for tryggheten de gir barnefamilier i hverdagen, og for at de legger et godt grunnlag for barns skolehverdag.

Egentlig fortjener barnehagesektoren et barnehageforlik 2.0. Høyre vil gjerne være med på det, men det krever at regjeringen legger vekk de ideologiske skylappene sine og setter barn og familier foran ideologi. Private og ideelle barnehager bidrar svært positivt i samfunnsregnskapet og det er på tide å anerkjenne verdien av det.

Høyre prioriterer kvalitet i barnehagetilbudet og familiers valgfrihet først, og det vil vi fortsette med.