Vi tror ikke at forslaget om å ta busstransporten inn i egenregi slik Arbeiderpartiet har foreslått vil bedre de forholdene vi er opptatt av. Snarere tvert imot.

Hele stillinger er viktig for sjåførene. Antall deltidsstillinger er en konsekvens av bestillingen fra fylkeskommunen. Utfordringene med å rekruttere er avhengig av dette, og dette er noe både sjåførene og arbeidsgivere er helt enig om. For å løse dette kan Fylkeskommunen stille krav til andelen heltidsstillinger i konkurransegrunnlaget ved anbud.

Dersom man stiller krav, eller ønsker utvidet busstilbud som gir mer arbeid, må det bevilges penger til dette. Så enkelt. Vi er enige om målene, men vi mener det er størst mulighet for å oppnå målsetningen med å benytte dagens selskaper til å gjennomføre dette.

Pensjonsordningene er annerledes i offentlig sektor, og mange sjåfører risikerer å komme i en AFP-skvis ved en slik overgang til egenregi. Aldersgruppen dette gjelder er sterkt representert blant de ansatte i næringen. Dette er påpekt i utredningen, og det er ingen svar på dette.

Det er også ulike velferdsordninger hos dagens arbeidsgivere som er avtalt og opparbeidet. Hva tenker man å gjøre med dette?

Vi har høy organisasjonsgrad i dag og ønsker fortsatt å kunne jobbe for de ansattes arbeidsforhold innen dagens bedriftsdemokrati, hos eksisterende arbeidsgivere. Det er ordnede arbeidsforhold i vår bransje.

Det er kommet signaler om at noen ønsker å gi seg dersom egenregi blir realisert. Dette er uheldig med tanke på den store sjåførmangelen i bussbransjen.