Gå til sidens hovedinnhold

Viken Skog med overskudd på 39,7 mill. i 2017

Artikkelen er over 3 år gammel

Viken Skog-konsernet passerer 2 milliarder. kroner i omsetning, leverer positivt driftsresultat og et godt finansresultat i 2017.

Hønefoss: Gjennom året har Viken Skog styrket sin stilling og dette bekrefter at satsningen på markedsorientering, profesjonalisering og økt konkurransekraft har gitt resultater. Viken Skog-konsernet økte omsetningen i 2017 med 7 prosent, til 2,1 mrd. kroner og avvirket 3,2 mill. kubikkmeter tømmer. Dette gir en markedsandel i Norge på 29 prosent.

Årsresultat 39,7 mill. kroner

Årsresultatet for konsernet er 39,7 mill. kroner som er opp fra minus 2,1 mill. kr i 2016. Morselskapet omsatte for 1,45 mrd. kroner og oppnådde et årsresultat på 50,5 mill. kr, som er opp fra 6,3 mill. kr i 2016. Årsresultatet legger et grunnlag for utbytte til andelseierne på 3 prosent på ordinær andelskapital og 5 prosent på tilleggskapital.

Øker aktivitet innen skogkultur

Veksten i 2017 er preget av et sterkt marked for tømmer nasjonalt og internasjonalt, samt optimalisering i verdikjeden for eksport og transport. Bedre planlegging gjennom datterselskapet Viken Logistikk AS medførte tømmerleveranser på kortere avstander i 2017 enn i 2016. Viken AT Market AS, som er 50 prosent eid sammen med AT Skog SA, har etablert seg som en profesjonell og stor aktør for tømmereksport. Dette har gitt bedre betalingsevne for tømmer internasjonalt og er kostnadsbesparende i morselskapet.

Treklyngen

Viken Skog fortsatte å øke aktiviteten på skogkultur med en rekordomsetning av planter, opp 15 prosent fra 2016 til 7,4 mill. planter. Driftsresultatet for morselskapet ble 40,2 mill. kroner, som er en forbedring på 45 mill. kroner fra 2016. Satsningen på Treklyngen fortsetter som tidligere og selskapet avventer en investeringsbeslutning fra finske St1 om etablering av et biodrivstoffsanlegg på Follum.

Gode eiere

- Viken Skog har et konstant fokus på å holde kostnadene nede for å skaffe tømmerstokken langsiktig konkurransekraft. Årets resultat viser at systematisk og hardt arbeid over tid har gitt resultater, og det understreker betydningen av å ha eiere som har støttet opp om selskapet i en utfordrende tid, sier daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.

Kommentarer til denne saken