Gå til sidens hovedinnhold

Viktig for trafikktryggleiken, men frå Moane og ned til fylkesveg 51 er det ein gangveg som ingen brøyter

– Kvifor blir ikkje denne gang- og sykkelvegen brøytt lenger? Vegstubben er på rundt 30 meter og går frå Moane og ned til fylkesvegen, der ein kan krysse over til busslomma. No må born og vaksne, mjuke trafikantar, gå ned til eit uoversiktleg vegkryss og nordover langsmed den sterkt trafikkerte fylkesveg 51 for å koma til busslomma.

For abonnentar