- Vil bare takke....

- Jeg vil takke de ansatte på VLMS faglig og profesjonelt utført jobb, sier en innringer som har hytte i Valdres.