Ville sikre sine leveranser - Vyrk har nå gått inn i eiersiden på høvleri i Brumunddal

Vyrk i Valdres og Trysil skal være med å drifte høvleriet på Brumund Sag sammen med Nes Almenning.