Ville til botns i saka om smittevernavdelinga

Spørjelysta var stor i siste kommunestyret i Vang. Det var fleire spørsmål i Spørjetimen til den mykje omtala saka omkring opprettinga av den felles smittevernavdelinga i Vang, som ikkje lenger er felles.