Tre av ti viltpåkjørsler skjer nå frem mot nyttår

I fjor ble det registrert 240 kollisjoner mellom bil og vilt i Oppland de siste tre månedene av året. Det er en markant økning i antall viltpåkjørsler om vinteren.