Vurderer å påklage avslaget om Vindautbygging

Øystre Slidre kommune vurderer både eit erstatningskrav og å påklage avslaget om utbygging av Vinda kraftverk. Klagefristen er tre veker.