- Det var kanskje ein skjebnens ironi at avgjerda om utbygging av Vinda fall på ein turkesommar

Avisa Valdres har fått tilsendt dette bilete av Vinda, som no går stor i flaumen. Mykje regn har gjort elvane store i Valdres.