Det sa generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, til lokalbefolkningen og alle de som møtte opp ved Stampefossen til Vinda onsdag formiddag. Generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang, var også begeistret og takket spesielt stortingsrepresentant fra Venstre og Oppland, Ketil Kjenseth.