Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen setter foten ned for kraftutbygging i vassdrag i Hordaland

Artikkelen er over 3 år gammel

Kan det samme skje i forhold til Vinda?

I Valdres knytter det seg stor spenning til hva Regjeringens behandling av Vinda i Øystre Sldire. Om kommunestyrets og NVEs innstilling følges blir det utbygging, mens motstandernes håp er at sittende regjering vender tommelen ned, eller at saken blir liggende til etter valget, og at en ny regjering vektlegger friluftsliv og biologisk mangfold tyngre enn NVE og kommunestyrets flertall. I dette perspektivet er det høyst interessant at regjeringen setter foten ned for kraftutbygging i vassdrag i Hordaland.

NTB melder at to søkere får nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget i Hordaland. Hensynet til friluftsliv og biologisk mangfold må veie tyngst, mener regjeringen.

– Regjeringen ønsker at vi skal utnytte våre fornybare energiressurser. Samtidig må vi ta vare på verdifullt landskap, friluftsliv og biologisk mangfold. I denne saken har vi besluttet at hensynet til det siste må veie tyngst. At vassdraget er urørt fra fjord til fjell gjør at området har stor verdi som turområde for folk i hele regionen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Øvre del av Øystesevassdraget er en av få elver i Kvamsfjella uten tyngre tekniske inngrep, påpeker Olje- og energidepartementet. I tillegg er det funnet rødlistede arter i naturområdet.

– Selv om de fysiske inngrepene ved en overføring er relativt begrensede, finner departementet, på bakgrunn av eksisterende vannkraftinngrep i samme fjellområde, at de samlede ulempene for landskap og friluftsliv er betydelige, og må regnes som større enn fordelene ved om lag 41,5 gigawattimer (GWh) økt regulerbar kraftproduksjon, skriver departementet.

Det var BKK og Øystese Kraft som hadde planer om kraftutbygging i vassdraget. BKK ville regulere øvre del av vassdraget, mens det lokale kraftselskapet Øystese Kraft ville utnytte nedre del.

NVE hadde innstilt på at det gis konsesjon til begge utbyggingene, men blir altså overprøvd av regjeringen.

Kommentarer til denne saken