Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth frå Venstre talte ved Stampefossen onsdag føremiddag.