Vindin Vassverk: Hadde avklaringsmøte i etterkant av vassbrotet. No er leidningen sett på vent

Det var 17. og 18. februar at Vindin Vassverk fekk brot i vassforsyninga, som førte til Øystre Slidre ungdomsskule og Tingvang barnehage ikkje hadde vatn og måtte sende borna heim. I etterkant har kommunen og vassverket hatt eit avklaringsmøte.