Vindin Vassverk og Øystre Slidre kommune vurderer samarbeid i Djupedalen

Det har ikkje alltid vore like godt samarbeidsklima mellom Vindin Vassverk og Øystre Slidre kommune, men no samarbeider dei. Det siste gjeld nytt leidningsnett i Djupedalen, der dei båe har felles interesser.