Heggenes: Spylingene foregår begge dager fra kl. 21:00 og utover natten.

Imens spylingene pågår kan man regne med varierende trykk og kvalitet. For å unngå skade på rør eller installasjoner som følge av trykkstøt, anbefaler Vindin Vassverk å stenge stoppekran på inntaksledningen. Når spylingen er over anbefales en å tappe kaldt vann frem til vannet er klart.