- Tanken bak en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi, etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, si at ikke er oppnådd.