NVE: Dette er de 13 beste områdene for vindmøller

NVE har pekt ut 13 områder som etaten mener er best egnet for utbygging av vindkraft. Innlandet og Valdres er ikke med der.