Vinjerock vil skape «ferdaminne» fra annerledessommeren 2020

Med avlyst festival legger Vinjerock i stedet ut «på vandring» for å skape et «ferdaminne» fra sommeren 2020, der musikken danner rammen rundt.