Elvepadling: det heftigste kurset på Vinjerock

I tre timer padlet, veltet, svettet og lo deltakerene på kurset i elvepadling