Pressemelding: Antall meldte snøtyngdeskader er doblet i løpet av påsken, og erstatningene i vinter er på over 150 millioner kroner.

110 i Oppland

I løpet av 2018 har Gjensidige mottatt rundt 500 meldinger om skader som skyldes store mengder med snø. 110 av disse er fra Oppland.

Halvparten av skadene er meldt de to siste ukene. Skadene gjelder privat, næringsliv og landbruk.

– Beregninger Gjensidige har gjort viser at forsikringsbransjen totalt har mottatt nærmere 2000 skader med erstatninger på over 150 millioner kroner, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Det er generelt bygninger som har en «enklere konstruksjon» som har vært mest utsatt, sier Voll.

Flate tak med stort spenn

Han forteller at det er meldt flest skader på hytter, hus, driftsbygninger, drivhus, lagerbygninger og bygninger med flate tak med stort spenn. Det er også meldt mange skader på altaner, verandaer og rekkverk.

Gjensidige har fått meldt flere skader på over to millioner kroner. Dette gjelder blant annet driftsbygninger, lagerbygninger og næringsbygg som har kollapset som følge av de store snømengdene.

Ser en bort fra de litt større skadene ligger gjennomsnittserstatningen på rundt 50.000 kroner.