Vinterbrøyting på Nordfjellstølen har gitt utfordringer for løypelaget

I vinter har noen av hytteeierne på Nordfjellstølen gått sammen og etablert Brøytesamvirket SA. Formålet med dette selskapet var å få vinterbrøyta veg fra vinterparkeringsplassen og videre fram til noen av hyttene på toppen av hyttefeltet.