Bagn: – Når man snur hodet og ser seg omkring vil brillene vise deg utsikten i den retningen - og det vil være som å sitte oppe på Ølnesseter, sier daglig leder Andreas Råheim i Ølnesseter Hyttegrend.

– Vi ville så gjerne vise frem den fine utsikten fra tomtene våre til de besøkende på hyttemessen. Vi håper det fenger så mye at de kommer opp til Valdres for å se originalen.

Ølnesseter deltar på den felles Valdres-standen, men plass nr. 53E.

De virtuelle modellene er laget av Erik Eggum med en spesialutstyrt drone som fanger bilder fra 360 grader på de forskjellige tomtene. Man vil også kunne se ned rett under seg og oppover.

Man er i ferd med å opparbeide 24 nye hyttetomter på Ølnesseter, og det er i den forbindelse at man nå går inn og lager moderne digitale modeller av området. Man planlegger å legge inn utsikten fra de forskjellige tomtene inn i VR-modeller. Man vil på sikt også bake inn de forskjellige årstidene.

Video: Erik Eggum