Visit Valdres spør næringslivet om hvordan de jobber og planene videre-flere undersøkelser underveis

Merete Hovi i Visit Valdres håper på stort engasjement fra både innbyggere, nærngsliv og deltidsinnbyggere. Foto:Arkiv

Merete Hovi i Visit Valdres håper på stort engasjement fra både innbyggere, nærngsliv og deltidsinnbyggere. Foto:Arkiv

Valdresregionen skal etter planen bli merket som «bærekraftig reisemål» innen utgangen av 2020. -Dette er en viktig prosess for hele regionen og forplikter oss til å ivareta bærekraft som et naturlig verktøy i alt vi jobber med, sier prosjektleder og reiselivssjef i Visit Valdres, Merete Hovi i en pressemelding.

DEL

VALDRES: Valdresregionen skal etter planen bli merket som «bærekraftig reisemål» innen utgangen av 2020. Merkeordningen er utviklet av Innovasjon Norge for å systematisere arbeidet med bærekraft på norske reisemål. Hittil har 13 reisemål i Norge mottatt merket, og flere er på vei, som Valdres.

-Dette er en viktig prosess for hele regionen og forplikter oss til å ivareta bærekraft som et naturlig verktøy i alt vi jobber med, sier prosjektleder og reiselivssjef i Visit Valdres, Merete Hovi. Som et ledd i arbeidet får både bedrifter, innbyggere, hytteeiere og gjester anledning til å uttale seg om hva de tenker om dagens situasjon og hva de ønsker for Valdres fremover.

Viktig med engasjement

Bærekraftprosessen utfordrer regionen på mange vesentlige spørsmål innenfor bærekraftbegrepet, som i hovedsak handler om naturen og kulturen vår, miljø og klima, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. -Dersom vi skal bli en bærekraftig region er det viktig at alle står sammen og bidrar på sin måte, oppfordrer Merete Hovi.

-Det er samtidig viktig at alle får mulighet til å uttale seg om dagens situasjon sett fra deres egen ståsted; om de er næringsdrivende, innbyggere, turister eller deltidsinnbyggere i Valdres. Gjennomføringen av disse undersøkelsene er derfor en obligatorisk del av merkeordningen. Informasjonen vi samler inn vil være helt avgjørende for å kunne velge riktig retning for Valdres som reisemål inn i fremtiden, sier Hovi. Hun håper så mange som mulig vil ta seg tid til å besvare undersøkelsene de nærmeste ukene.

Bedriftsundersøkelsen først ut

I disse dager går det ut en henvendelse med en oppfordring til alle de nær 300 medlemmene av Visit Valdres om å svare på bedriftsundersøkelsen. Spørsmålene vil i hovedsak handle om deres kjennskap til bærekraftarbeidet, hvordan de jobber i dag og eventuelt hvilke planer de har for fremtiden.

-I denne undersøkelsen er det ikke noen rette eller gale svar. Det vi kartlegger på dette tidspunktet er nå-situasjonen blant næringsaktørene i Valdres, presiserer Hovi.

Flere bedrifter har allerede begynt å ta tak i egen virksomhet ved å ta steget mot en miljøsertifisering eller investert i nye og mer bærekraftige løsninger, mens andre ikke er helt i gang enda. I merkeordningen for bærekraftig reisemål måles vi på hvor mye regionen stadig klarer å forbedre seg i forhold til utgangspunktet ved oppstart.

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

Det er ingen regioner i Norge som har så stor hyttetetthet som vi har her i Valdres; både målt i hytter per innbygger og hytter per private boliger. At dette har betydning for dem som bor i Valdres er det ingen tvil om. I tillegg er det nesten 650.000 turist-gjestedøgn hvert år og med en stor konsentrasjon av besøkende spesielt i sommermånedene. Lokalbefolkningen i Valdres må derfor ha en stemme inn i bærekraftprosessen slik at sikrer en videre utvikling til det beste for alle parter.

Innbygger- undersøkelsen er derfor helt sentral i arbeidet med utviklingen av Valdres som et bærekraftig reisemål.

-Vi oppfordrer alle som bor i Valdres til å ta seg tid til å svare på undersøkelsen og på denne måten bidra til å gjøre regionen til et enda bedre sted å bo, sier Merete Hovi.

Her finner du undersøkelsen for innbyggere

Håper også på stort engasjement fra deltidsinnbyggerne

Grunnet Valdres sin sterke posisjon innen fritidsboliger, er det også utviklet en egen undersøkelse som henvender seg til deltidsinnbyggerne. -Deltidsinnbyggerne utgjør en vesentlig andel av befolkningen i Valdres i spesielt i helger og ferier, og det er helt naturlig for oss å involvere dem i denne kartleggingen, forklarer Hovi. Spørreundersøkelsen stiller blant annet spørsmål om bruken av hytta, sesonger, aktiviteter/arrangementer de deltar på, hvordan de oppfatter regionens bærekraftarbeid, egne miljøtiltak, som kildesortering, vann/strømforbruk, transportløsninger, og grad av tilfredshet i forhold til ulike tilretteleggingsbehov.

Her finner du undersøkelsen for hytte- og fritidsboligeierundersøkelsen

Gjesteundersøkelsen

I tillegg vil det blir gjennomført en egen undersøkelse blant gjester i kommersielle senger. Denne undersøkelsen likner den som ble testet ut i sommer, men spørsmålene er nå justert og tilpasset vintersesongen. Undersøkelsen distribueres via bedrifter som har mange vinterturister.

Undersøkelsen som ble gjennomført i sommer hadde ikke god nok svarprosent til at den kan publiseres fullt ut, men ga viktige signaler om hvordan gjestene opplevde Valdres: Hvilke aktiviteter de deltok på, hvor mange dager de oppholdt seg i regionen og hvor fornøyd eller misfornøyd de var med tilrettelegging av både infrastruktur og opplevelser.

-Naturen og vandreturer i fjellet var, ikke overraskende, de største årsakene til besøket, men også fotografering viser seg å være en aktivitet veldig mange turister opptatt av, sier Hovi. I tillegg hadde 45,5 % registrert at reiselivet og bedriftene har iverksatt viktige miljøtiltak. Nesten 70 % mener at vi fremstår som et bærekraftig reisemål. -Dette skal vi ta med oss og gir inspirasjon for det videre arbeidet, fortsetter hun.

-Med bedre svarprosent vil vi få detaljert kunnskap vi kan bruke rett inn i arbeidet med å videreutvikle Valdres. Vi kommer derfor til å gjenta sommerundersøkelsen i 2020, og håper i første omgang at bedriftene hjelper oss å få inn mye svar på vinterundersøkelsen. Bedrifter som ikke får link til undersøkelsen i løpet av noen dager, men som ønsker å bidra kan bare ta kontakt med meg avslutter Hovi

Tusen takk!

Både styringsgruppa for Bærekraftig Reisemål 2020 og Visit Valdres vil på forhånd benytte anledningen til å takke alle dem som bidrar til dette viktige arbeidet ved å svare på de ulike spørreundersøkelsene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken