Erik En­ge­li­en slut­ter som dag­lig le­der i Vi­sit Vald­res: – Sav­ner lang­sik­tig sat­sing i Vald­res

Erik En­ge­li­en (56) fra Aurdal har vært dag­lig le­der i Vi­sit Vald­res si­den 2016. I feb­ruar nes­te år gir han seg i stillingen og kom­mer med en ut­luf­ting: – Vi må tør­re å ten­ke mer lang­sik­tig i Vald­res skal vi kon­kur­re­re med ster­ke rei­se­livs­de­sti­na­sjo­ner rundt oss, sier En­ge­li­en.