Stor aktivitet i VKR

Trevirke: Enorme mengder trevirke som kommer inn til VKR pg.a stor byggeaktivitet i dalen.

Trevirke: Enorme mengder trevirke som kommer inn til VKR pg.a stor byggeaktivitet i dalen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) leverer et årsresultat langt over budsjett og kan se tilbake på et år med stor aktivitet.

DEL

Valdres: VKR kan i 2017 vise til et godt resultat med høy aktivitet og stadig økende avfallsmengde å håndtere. Bedriften har også hatt stort fokus på kundetilfredshet, service og effektiv drift, og samfunnsrollen selskapet har. VKR har ansvar for håndtering av alt avfall og slam i Valdres. Selskapet driftes etter selvkostprinsippet og fire-års økonomiplaner. Gebyrene i selskapet har vært lave i flere år og fondene viser en ønsket utvikling.

Les også: Vemund Østgård ny driftsleder

Økt avfallsmengde og økt aktivitet

Den totale avfallsmengden for VKR økte med hele 10 % fra 2016 til 2017. I tillegg ble det kjørt inn og behandlet mye slam i 2017. Slammengden varierer fra år til år fordi tømmingen skjer etter et fast ruteopplegg som dekker tre og tre valdreskommuner. Det gode resultatet siste året skyldes at mye mer næringsavfall enn tidligere har blitt tatt i mot og viderebehandlet. Spesielt har 2017 vært et rekordår innen byggeaktivitet i Valdres. Det har medført flere store rivningsprosjekt, og gjennom datterselskapet Retura Val-Hall AS har VKR dermed fått flere store kjøre- og sorteringsoppdrag. I tillegg har VKR fått bedre betalt for flere av avfallstypene som selges videre, som for eksempel stål og metall. En godt tilpasset maskin- og bilpark gir selskapet mulighet til å håndtere store sesongvariasjoner i avfallsmengde på en effektiv måte. VKR er en betydelig industriarbeidsplass i Valdres.

Første miljøtorg etablert

Sorteringsmulighetene blir stadig bedre. Det skjer en stor utvikling i bransjen med økte krav til sortering og håndtering av avfall. Kravet fra myndighetene er at mest mulig avfall skal gjenvinnes og benyttes som råvare i ny produksjon. I 2017 har derfor VKR hatt stort fokus på å gi abonnenter og kunder informasjon om sortering. Nettsiden er forbedret, med bl.a. kart over alle punkt i Valdres hvor avfall kan leveres og sorteringsguider som sorteringshjelp. I tillegg har selskapet tatt i bruk sosial medier som en viktig informasjonskanal. Hytterenovasjonen har et potensiale for økt sortering. I 2017 ble det første «miljøtorget» i Valdres åpnet på Markahøvda på Beitostølen. Miljøtorg er avfallsløsning med nedgravde brønner. Det gir hyttebeboerne mulighet til å sortere avfallet enda bedre måte enn før. I dag har hytteabonnentene tilbud om å levere sortert husholdningsavfall fritt på de 8 miljøstasjonene som finnes i Valdres. Flere miljøtorg vil bli etablert fremover, av både estetisk og sorteringsmessig hensyn.

Avfall er fremtidens råvare

Avfallsbransjen er i stor utvikling. Det blir større og større fokus på gjenvinning, miljøhensyn og krav til sortering. Avfall sees på som råvare som kan benyttes i nye produkter. VKR vil fremover tilrettelegge for stadig bedre sorteringsmuligheter i Valdres for å tilfredsstille myndighetenes krav til materialgjenvinning. Service, informasjon, logistikk og videreutvikling av produksjonen vil være sentrale oppgaver for bedriften i årene som kommer.

Artikkeltags