Kritikk til VKR si prisauke framover

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunestyret vedtok Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) sine auka gebyrsatsar for renovasjon og tømming av separate avløpsanlegg for driftsåret 2017 – men ikkje utan kritisk debatt.