Latvisk se­mi­trai­ler med flis fra VKR kom bare noen hund­re me­ter

Av vegen: Semitraileren kom bare noen hundre meter fra anlegget i Rebneskogen, før den havnet i grøfta på høgre side. Her er sjåføren i gang med å spa snø og all flisen blir fjernet.

Av vegen: Semitraileren kom bare noen hundre meter fra anlegget i Rebneskogen, før den havnet i grøfta på høgre side. Her er sjåføren i gang med å spa snø og all flisen blir fjernet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Rebneskogen: En latvisk se­mi­trai­ler med flis kom bare noen hund­re me­ter fra hovedanlegget til Vald­res kom­mu­na­le re­no­va­sjon (VKR) i Rebneskogen, før den hav­net i grøfta ons­dag et­ter­mid­dag.

Latvisk trekkvogn, svensk tralle

Riktignok var tralla svensk, men sjåføren og trekkvogna kommer fra det latviske selskapet Prizma. På nett leser vi at de har cirka 80 godsvogner og tilhengere i selskapet.

Det uten­lands­ke sjå­fø­ren sto og spad­de snø mens han ven­tet på ber­ging. Sam­ti­dig var an­sat­te fra VKR i gang med å tøm­me se­mi­trai­le­ren for flis med en dum­per og gra­ve­ma­skin.

Kjører flis til Sverige

VKR ma­ler opp tre­vir­ke til flis ved an­leg­get sitt i Reb­ne. En del av det­te bru­kes i de­res eget var­me­an­legg, mens mye kjø­res i se­mi­trai­le­re til Sve­ri­ge. Det var én av dis­se se­mi­trai­ler­ne som hav­net i grøfta i Høvsvegen ons­dag, men uten at den var til sje­nan­se for noen and­re. Det gikk greit å pas­se­re med bil og ber­ging ble ut­ført i lø­pet av ons­dag et­ter­mid­dag.

Artikkeltags